Chief Patron
Shri O. P. Agrawal
Patrons
Shri Amit Agrawal Shri Arpit Agrawal
Organizing Committee
Chairperson Prof. D. P. Mishra
Coordinator Shri S. L. Agrawal
Co-Chairpersons
Prof. Ram Rattan
Prof. R. N. Prasad
Prof. Avireni Srinivasulu
Prof. Widhi Dubey
Convener Dr. Jagdev Singh
Co-convener Dr. Pradip Kumar Gaur
Organizing Secretaries
Dr. Monika Jain
Dr. Vishwas Deep Joshi
Treasurer Dr. Rishi Kumar Pandey
Members
Prof. R.P. Sharma Prof. S. K. Sharma
Prof. Aalok Pandya Prof. Sonu Pareek
Prof. Pranav Saxena Prof. Sapna Sharma
Dr. Sonali Pandey Dr. Ekta Menghani
Dr. Varsha Gupta Dr. Hardik Pathak
Dr. Seema Tinker Dr. Smita Jain
Dr. Preeti Jain Dr. Bhavtosh Awasthi
Dr. Priya Gupta Dr. Beena Bundela
Dr. Abhishek Sharma Dr. Manish Kumar
Dr. Rajesh Yadav Dr. Ajay Sharma
Dr. Shweta Chauhan Dr. Abhilasha Kaushik
Mr. G.S. Paliwal Mr. Omprakash